lördag 26 juli 2008

Sedan stack vi staden i brand

Spåren av drygt tjugo års rundresa ser ut som en spagetti på Europakartan i den här dagboken. Alla ortnamn antecknade, och matvanor, byggnader och folktyper kommenterade på mycket sparsam prosa, liksom författarens egna höjdpunkter och tragedier under resorna. Och i förbifarten korta noteringar om skjutande, stormningar och plundringar, eftersom allt tilldrog sig under trettioåriga kriget och författaren var legoknekt i den armé som för tillfället betalade bäst. Hans vardag var lägerliv och krig, och boktiteln är en typisk lakonisk bisats från en som hellre beskriver exotiska platser än krigets ohyggligheter. Dagboken sammanställde han troligen från lösa anteckningar under alla år, för sin ende överlevande sons skull. Bevarad till nutiden är den en unik ögonvittnesskildring från en fotsoldat under två decennier i trettioåriga kriget.