Böcker filmer och tv

Den här bloggen är mest för att jag ska komma ihåg att vad jag läst eller sett, och vad jag tyckte. Så jag slipper läsa eller se om. Av misstag.