fredag 28 november 2008

Den glömde soldaten

Guy Sajer kom tillbaka till Frankrike, hem till Alsace och skrev sina memoarer i mitten av femtiotalet. Han hade upplevt död, skräck, sorg, hunger, köld och lidande i fiendens armé. Han var en repatrierad fransk-tysk soldat efter en kort brittisk fångenskap 1945. Hans tänder hade ruttnat bort och han var inte ens tjugo år fyllda när hans krig var slut. Eftersom hans mamma var från Berlin hade han efter annekteringen 1940 blivit tysk och skickats från Alsace till östfronten med Division Grossdeutschland, slagits och tvingats tillbaka med den sönderfallande tyska armén 1942-1945 mot hemlandet, mot väst och tryggheten. Men inget fanns kvar i väst - chock och tomhet, Tyskland hade upphört att existera. Stridsscenerna, pansarslakterna och kölden och hungern på ukrainska stäpper, Dnjeprs och Dons flodstränder och Polens Östersjökust, detaljerat återgivna, är bland det värsta man kan föreställa sig. Den som överlever är inte den starkaste, ärligaste eller modigaste. Inget av det spelar roll - Guy Sajer hade bara turen att få leva och berätta sin historia.